Spoločnosť vstúpila na trh 1. 9. 2003 prevádzkovaním tepelných zdrojov a rozvodnej siete mesta Komárno.

COM-therm, spol. s r.o. prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta. Ročná dodávka tepelnej energie pre odberateľov v cca 10 000 bytoch je 370 000 GJ. Najväčším odberateľom tepelnej energie pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu sú spoločnosť ALTERNATÍVA s. r. o. a SBD Komárno

COM-therm - Komárno

Tepelnú energiu dodávame pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, školské a predškolské zariadenia ako aj pre obchodnú sieť.

Cieľom spoločnosti je kvalitná dodávka tepelnej energie pre každého spotrebiteľa s využitím moderných technológií tepelnej energetiky, postupne aplikovaných v tepelných zariadeniach.

Na našej webovej stránke vás informujeme o činnosti, cenotvorbe i plánovaných odstávkach.

Vedenie firmy

Konateľ:
Ing. Lajos Csonka
Ing. Jozef Konczer
Ing. Ľudovít Konczer