COM-therm, spol. s r.o.

Spoločnosť vstúpila na trh 1. 9. 2003 prevádzkovaním tepelných zdrojov a rozvodnej siete mesta Komárno. COM-therm, spol. s r.o. prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta. Ročná dodávka tepelnej energie pre odberateľov v cca 10 000 bytoch je 370 000 GJ. Najväčším odberateľom tepelnej energie pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu sú spoločnosť ALTERNATÍVA s. r. o. a SBD Komárno. Tepelnú energiu dodávame pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, školské a predškolské zariadenia ako aj pre obchodnú sieť.

Cieľom spoločnosti je kvalitná dodávka tepelnej energie pre každého spotrebiteľa s využitím moderných technológií tepelnej energetiky, postupne aplikovaných v tepelných zariadeniach.

Na našej webovej stránke vás informujeme o činnosti, cenotvorbe i plánovaných odstávkach.

Podporujeme športový život v Komárne, nami podporované športové kluby sú:

Športový zápasnícky klub Slávia Komárno
BK Klokani Komárno /mládežnícky basketbalový klub/
KFC Komárno
VK Spartak Komárno
Športový klub boxu Komárno
Kempo Komárno
Zápasnícky klub Spartacus Komárno
Kajak & Kanoe Klub
MBK Rieker COM-therm Komárno

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sídla spoločnosti od 24. 8. 2011. 

Nová adresa sídla je Miletičova 55, 821 09, Bratislava
Adresa prevádzky a doručenia zásielok ostáva nezmenená – Palatínova 39, 945 01, Komárno.

Dokumenty

(PDF) Evidencia štandardov kvality za oblasť tepla 2015
(PDF) Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo 2014
(PDF) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2011

Vedenie firmy

Konateľ:
Ing. Lajos Csonka

Prokúra:
Ing. Jozef Konczer
Ing. Julius Lukovics

Linky

Obchodný register
ÚRSO